TÜV terméktanúsítványt kapott a Procontrol rádiós tűzjelző rendszere

TÜV terméktanúsítványt kapott a Procontrol rádiós tűzjelző rendszere

 

A Procontrol által kifejlesztett rádiós tűzjelző rendszerének elemei, a 1121 WDB Vezeték nélküli Füstérzékelő Elektronika, 1124 WS Vezeték nélküli Sziréna, 1124 WIO Vezeték nélküli I/O modul és a 1122 WMC Vezeték nélküli Kézi jelzésadó sikeres terméktanúsításon ment át. A termékek teljesítményállandóság tanúsítását és az üzemi gyártásellenőrzés (Factory Production Control FPC) vizsgálatát a TÜV Rheinland InterCert Kft. végezte 2015-ben.

 

A rádiós tűzjelző elemeinek terméktanúsítványa >>

A komplett Fireless néven piacra dobott tűzjelző rendszer forgalmazását a Pentolt Kft végzi. A rendszer leírása itt elérhető: http://fireless.eu/

A terméktanúsítvány a tűzjelzők Európai Unióban való forgalomba helyezéshez kötelező.

 

Építőanyagok és építőipari termékek tanúsítása és minősítése

Mivel minden építőipari projektre való bejutás sikere a felhasznált anyagok minőségétől függ, az Építőipari Termékek Szabályozása (CPR) csak a harmonizált műszaki előírásokkal (hEN vagy EAD) rendelkező építőipari termékeket engedi elhelyezni az európai piacon. Modern, nagy szilárdságú, környezetbarát és ökológiailag biztonságos építőanyagoknak mindig rendelkezésre kell állniuk és a CPR további forgalmazási követelményeket is meghatároz.

Amennyiben az építőipari termékek nem felelnek meg a harmonizált műszaki előírásoknak, a piacra belépni kívánó gyártónak be kell nyújtania egy kijelölt Műszaki Minősítő Testület (TAB) által kiadott műszaki minősítési dokumentumot.

A TÜV Rheinland mint az Európai Műszaki Minősítési (ETA) vagy a Nemzeti Műszaki Minősítési dokumentumot a CPR-rel vagy a nemzeti jogszabályokkal összhangban kibocsátani jogosult kijelölt TAB rendelkezik az építőipari termékek és építőanyagok termékjellemzőinek és szabvány-megfelelőségének tanúsítása elvégzésére szóló jogosítvánnyal. A TÜV Rheinland segítséget nyújt építőipari termékeinek az európai piacokra történő kijuttatásában.

 

Az Európai Építőipari Termékek Szabályozása 2013. július 1-ével felváltotta az addig érvényben levő Építőipari Termékek Irányelveit (CPD). Ezt követően a piacon levő minden építőipari terméknek meg kell felelnie a CFR-nek, és különös hangsúlyt kell fektetni a termékjellemzők írásos nyilatkozatára és a módosított CE jelölésre . A CPR a harmonizált műszaki előírások hatálya alá eső építőipari termékek forgalmazási követelményeit határozza meg. A nem harmonizált területeken az építőipari termékekre vonatkozó követelmények országonként eltérőek, a nemzeti hatásköröknek megfelelően. Az egyes építőipari termékek minősítését és felülvizsgálatát csoportba való besorolásuk és rendeltetésük szerinti műszaki előírások határozzák meg.

 

 

A Procontrol termékein  végzett Üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálat az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU  az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról szóló rendelete alapján készült.

 

MSZ EN 54-25:2008 szabvány

Ezen európai szabvány meghatározza mindazokat az előírásokat, vizsgálati módszereket és a rendszer részegységeire vonatkozó teljesítőképességi követelményeket, melyek az épületekben és azok környezetében telepített, rádiófrekvenciás (RF-) kapcsolatú kommunikációt használó tűzérzékelő és tűzjelző rendszerekre vonatkoznak. Tartalmazza továbbá azokat a követelményeket, melyeket a részegységek ezen európai szabványnak történő megfelelőségének vizsgálata során figyelembe kell venni. Ahol több részegység működik együtt, és ezek együttes vizsgálata megköveteli a rendszer felépítésének ismeret ét, ez a dokumentum tartalmazza a rendszerrel kapcsolatos követelményeket is. Ahol a tűzérzékelő és tűzjelző rendszer vezetékes és RF-kapcsolatú kommunikációs csatornákat is tartalmaz, az EN 54 vonatkozó részét ezen dokumentum előírásaival együtt kell alkalmazni. A vezetékes adatkapcsolatra vonatkozó előírásokat ezen európai szabványban foglalt követelmények módosítják vagy helyettesítik. Ezen dokumentum nem korlátozza: - a felhasználni kívánt rádiós spektrumot, pl. frekvenciát, az eszközök kimeneti teljesítményét; - a tűzérzékelő és tűzjelző rendszeren belül, illetve egy adott adatátviteli útvonal és/vagy rádiós kapcsolatot használó vezeték nélküli eszközök maximális számát; - az egy adatátviteli útvonal és/vagy rádiós kapcsolat kimaradása esetén érintett részegységek megengedett maximális számát. A fent meghatározott követelmények a nemzeti előírásoktól függenek, melyek országtól függően eltérőek lehetnek.

 

Integrálás az ISO 9001 kézikönyvbe

A vállalat 2000 óta ISO 9001:2008 minőségbiztosítási rendszerben dolgozik, amit folyamatosan aktualizál és továbbfejleszt. A korrekt működést a Bureau Veritas független tanúsító intézet évenként auditálja és tanúsítja.

 

A Procontrol rádiós tűzjelző rendszerének elemei terméktanúsítási folyamatának utolsó lépcsője a Üzemi Gyártásellenőrzés. A vezeték nélküli tűzjelző rendszer elemeire kidolgozott Üzemi Gyártásellenőrzési Kézikönyveket (Factory Production Control) az ISO 9001 Minőségirányítási Kézikönyvünkbe integráltuk.

Az eljárást az elektronikai berendezések, készülékek gyártási folyamata és hozzájuk tartozó kiegészítő szoftverek kidolgozása során kell alkalmazni.


Tovább>>